Chuyên mục

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Monday VietNam và Bizstore

Monday VietNam hợp tác chiến lược cùng Bizstore.

Ngày 09.12.2019, tại trụ sở Monday VietNam đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Monday VietNam và Bizstore. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Monday VietNam sẽ cùng Bizstore phát triển hệ thống hóa đơn điện tử – eHoaDon, đồng thời, sẽ phối hợp triển khai dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dựa trên nền tảng công nghệ của Bizstore.

Bizstore là nhà cung cấp giải pháp thương mại trực tuyến và dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu, dạn dày kinh nghiệm và đang được người dùng tín nhiệm. eHoaDon Online được phát triển bởi BizStore là giải pháp chuyên nghiệp cho việc tạo lập, xuất và quản lý hóa đơn, cung cấp thêm nhiều tính năng ưu việt giúp doanh nghiệp phát triển.

Monday VietNam luôn được biết đến là Nhà tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ, là đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn xác lập quyền bảo hộ các đối tượng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.

Với sự hợp tác này, Monday VietNam và Bizstore sẽ mang đến giá trị cao hơn cho dịch vụ của hai bên và phục vụ cho khách hàng tốt hơn.