GIỚI THIỆU VỀ

Cộng đồng Doanh Nghiệp CEOSG2

Cộng đồng doanh nghiệp CEOSG2 được thành lập dựa trên lớp CEO SG2 do Group Quản trị & Khởi nghiệp sáng lập. CEOSG2 là cộng đồng doanh nghiệp đa ngành nghề, có uy tín và là một trong những cộng đồng doanh nghiệp gắn kết tại TP. Hồ Chí Minh.

Với phương châm hoạt động “Đồng hành – sẻ chia – kết nối cùng thành công”, CEOSG2 mong muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân trong nước và quốc tế.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

SẺ CHIA KINH NGHIỆM

KIẾN TẠO THÀNH CÔNG

QUY CHẾ THÀNH VIÊN

Thành viên tham gia

Là các cá nhân có tham gia học lớp CEOSG2 do group QTvKN tổ chức, không kể là cá nhân có doanh nghiệp hay không có doanh nghiệp, không kể ngành nghề công việc và phạm vi hoạt động.

Thủ tục tham gia là thành viên chính thức trên cổng thông tin website ceosg2.com

Để có thông tin đầy đủ và chính thức về công việc, ngành nghề hoạt động kinh doanh trên cổng thông tin phục vụ cho việc hỗ trợ – kết nối kinh doanh, các thành viên gửi thông tin cá nhân và doanh nghiệp của mình về ban BĐH ceosg2:

– Email: ceosg2.com@gmail.com

– Hotline 2020: 0938672737

Quyền lợi của thành viên

– Được giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên cổng thông tin ceosg2.com.

– Được viết bài và đăng bài PR, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, bài khai trương, ra mắt sản phẩm mới … trên cổng thông tin ceosg2

– Được các thành viên ceosg2 giới thiệu và kết nối các cơ hội kinh doanh.

– Được tham gia tất cả các hoạt động của ceosg2, kể cả các hoạt động do Ceosg2 phối hợp tổ chức.

– Được tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Ban điều hành lớp.

– Được tham gia đóng góp các ý kiến cá nhân cho sự phát triển của cộng đồng ceosg2.

– Thành viên có tài trợ các chương trình của ceosg2 sẽ được ưu tiên đặt logo tại mục “Đối tác & tài trợ” trên cổng thông tin ceosg2.com trong thời gian 03 tháng.

– Được ưu tiên tham gia đặt banner quảng cáo (có trả phí) trên cổng thông tin ceosg2.com.

Nghĩa vụ của thành viên

– Tuân thủ các điều kiện về bài viết theo quy chế.

– Cam kết cung cấp đúng chất lượng và giá cả của sản phẩm, dịch vụ do mình đưa ra.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp và thành viên ceosg2.

– Tham gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong các chương trình do ceosg2 tổ chức.

– Đóng góp ý kiến và các hoạt động khác để phát triển cộng đồng ceosg2.

QUY CHẾ BÀI VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN CỔNG THÔNG TIN CEOSG2

Thành viên lớp gửi bài và hình ảnh cần đăng về Admin theo email: ceosg2.com@gmail.com

Ban admin sẽ đăng bài trong vòng 03 ngày (đăng theo thứ tự trước – sau).

Bài viết, hình ảnh có các nội dung như:

– Bài PR, quảng cáo sản phẩm/dịch vụ.

– Bài giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới.

– Bài phân tích thị trường, kinh doanh.

– Bài chia sẻ kiến thức, góc nhìn chuyên môn.

– Bài sự kiện nổi bật, khai trương, khuyến mại

– Bài là tin tức thị trường, sự kiện có ích

Bài viết, hình ảnh được đăng là bài/hình không chứa nội dung về chính trị, quân sự, tôn giáo, cạnh tranh không lành mạnh và không ghi rõ nguồn tin (trường hợp có sử dụng bài, hình của người khác).

Cam kết

– Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng

– Kết nối kinh doanh uy tín

– Chia sẻ giá trị cộng đồng